COLEGIUL NAȚIONAL „KEMAL ATATURK”

Colegiul Național „Kemal Ataturk”  este o școală de stat care a fost deschisă pe baza unui protocol semnat între Republica Turcia și România și își desfășoară activitatea în  municipiul Medgidia, județul Constanța.

KEMAL ATATÜRK ULUSAL KOLEJİ

Kemal Atatürk Ulusal Koleji Romanya’nın Köstence İline bağlı Mecidiye Kasabasında faaliyet gösteren Romanya Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan protokolle açılmış bir devlet okuludur.

SCOPUL ÎNFIINȚĂRII COLEGIULUI NAȚIONAL
„KEMAL ATATURK”

Colegiul Național „Kemal Ataturk” a fost deschis cu scopul de a perpetua limba maternă turcă, religia islamică, tradițiile și obiceiurile dar și un învățământ modern și de calitate oferit  tuturor elevilor din regiune și în special celor de etnie turco-tătară care trăiesc în România, dar și copiilor cetățenilor veniți din Republica Turcia. Școala include și secțiunea „Teologie islamică” pentru formarea clericilor comunității musulmane din România.

MECİDİYE KEMAL ATATÜRK KOLEJİ’NİN
KURULUŞ AMACI

Kemal Atatürk Ulusal Koleji, Romanya’da yaşayan Türk, Tatar Türkü soydaşlarımızın ve Romanya’da oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının “Dil, Din, Gelenek ve Göreneklerini yaşatarak aynı zamanda bilimsel ve modern bir eğitim görmeleri amacıyla” açılmıştır. Okul Romanya Müslüman toplumunun din adamı ihtiyacına yönelik “İslam Teolojisi” bölümünü de bünyesinde bulundurmaktadır.

ISTORICUL ȘCOLII

Școala cunoscută azi sub numele de Colegiul Național „Kemal Ataturk”, singura care pregătește viitorii imami din România, are ca punct de plecare Medresa „Gazi Ali Pașa” înființată în anul 1610 în Babadag, județul Tulcea.

Pentru susținerea Medresei „Gazi Ali Pașa”,Sultanul Mahmud al II-lea a ridicat o nouă clădire în anul 1837, unde s-au desfășurat cursuri timp de 52 de ani, fără întrerupere.

După Războiul ruso-turc, desfășurat între anii 1877-1878, școala din Babadag și-a întrerupt cursurile timp de 12 ani.

Medresa din Babadag și-a reluat activitatea în anul 1889, după ce această instituție a fost recunoscută de Statul Român.

În anul 1901, ca urmare a creșterii populației musulmane din Medgidia, medresa a fost mutată în această localitate, unde și-a desfășurat cursurile sub denummirea de „Seminarul musulman” până în 1967 când, din lipsă de elevi, școala a fost închisă.

După căderea regimului comunist în  1989, nevoia unei instituții care formează clerici musulmani a apărut din nou în prim-plan. În anul 1992, în cadrul Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, a reînceput educarea viitorilor imami.

Liceul Teologic Musulman și Pedagogic „Kemal Ataturk”își redeschide porțile într-o nouă clădire din Medgidia în anul școlar 1995-1996, în baza unui protocol semnat la data de 13 iulie 1995 între România și Republica Turcia. La 18 aprilie 1996, președinții celor două state din acea vreme, Ion Iliescu și Süleyman Demirel, au fost prezenți în clădirea în care ne desfășurăm cursurile.

Numele școlii a fost schimbat în anul 2001 și s-a păstrat până în prezent sub denumirea de Colegiul Național „Kemal Ataturk”.

OKULUN TARİHÇESİ

Romanya’da “Müslüman Din Adamı” yetiştiren tek kurum olma özelliğini taşıyan ve bugün Kemal Atatürk Ulusal Koleji adını taşıyan okulun temeli Babadağ Medresesi’ne dayanır. Babadağ Medresesi, Gazi Ali Paşa tarafından 1610 yılında kurulmuştur.

Medrese için 1837 yılında Sultan II. Mahmud’un desteği ile yeni bir bina inşa edilmiş ve bu tarihten sonra eğitim-öğretim bu yeni binada 52 yıl aralıksız devam etmiştir.

1877/1878 Osmanlı-Rus Savaşından sonra eğitime 12 yıl ara verilmiştir.

Babadağ Medresesinin Rumen eğitim kurumu olarak kabul edilmesi üzerine 1889’da eğitime tekrar başlanmıştır. Medrese 1901 yılında Müslüman nüfusun yoğun olduğu Mecidiye’ye taşınmıştır, bu tarihten itibaren Mecidiye Müslüman Semineri adını alan  medrese1967’de öğrenci yokluğu gerekçesi ile kapanmıştır.

1989 yılındaki rejim değişikliğinden sonra Müslüman din adamı yetiştiren kurum ihtiyacı yeniden gündeme gelmiş ve 1992 yılında NikolaeBalcescu Lisesi bünyesinde yeniden eğitime başlanmıştır.

13 Temmuz 1995’te imzalanan Türk-Rumen Protokolü gereğince okul 1995-1996 eğitim-öğretim yılında “Pedagoji ve İlahiyat Lisesi” olarak yeni binasında tekrar eğitime açılmıştır.

18 Nisan 1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL ile Romanya Devlet Başkanı İon ILIESCU tarafından şu anda bulunduğumuz binanın açılışı gerçekleştirilmiştir.

Okulun adı 2001 yılında değiştirilerek bugünkü ismiyle “Kemal Atatürk Ulusal Koleji” olmuştur.